בטקס פרסי הבמה להצגות ילדים ונוער לשנת 2021 זכתה ההצגה מעשה בעולם של תיאטרון הקרון בהצגת השנה לגיל הרך.

בטקס פרסי הבמה להצגות ילדים ונוער לשנת 2021 זכתה ההצגה מעשה בעולם של תיאטרון הקרון בהצגת השנה לגיל הרך.

המשך קריאה ←

בטקס פרסי הבמה להצגות ילדים ונוער לשנת 2021 זכתה ההצגה מעשה בעולם של תיאטרון הקרון בהצגת השנה לגיל הרך.