שידרוג דירת קבלן רעיונות, שידרוג דירת קבלן, שדרוג דירת קבלן